Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти на ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) в държавите по програмата за еврозоната (A7-0135/2014 - Alejandro Cercas)
P7_CRE-REV(2014)03-13
четвъртък, 13 март 2014 г.
html 
Инвазия на Русия в Украйна (RCB7-0263/2014, B7-0263/2014, B7-0264/2014, B7-0265/2014, B7-0266/2014, B7-0267/2014, B7-0268/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-13
четвъртък, 13 март 2014 г.
html 
Инвазия на Русия в Украйна (разискване)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Европейския риболовен сектор в контекста на споразумението за свободна търговия между ЕС и Тайланд (A7-0130/2014 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Предоставяне на информация за храните на потребителите във връзка с определението за „специално създадени наноматериали“ (B7-0185/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Флуорсъдържащи парникови газове (A7-0240/2013 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Свободно движение на работници (A7-0386/2013 - Edit Bauer)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите на ЕС (A7-0139/2014 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Приоритети на ЕС за 25-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека (разискване)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация