Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Изменение на членовете от Правилника за дейността на ЕП относно снемането и защитата на парламентарния имунитет (A7-0012/2014 - Anneli Jäätteenmäki)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
дложение за резолюция по член 88, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара - в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета - с цел култивиране на продукта цар____-_N°___"_ _"_(_*_óñóçßÛßÛßÛßÛçN°hÄ/t̏jN°hÄ/tࡕ-N°hÄ/tCJ"mɈsɈࡕ__hPN°h PCJ"m ɈsɈ_-_-_____"_ _$_&_(_*_ù÷÷÷÷÷÷÷÷÷ùࠄ1Ĥa̤евица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (B7-0007/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Зачитане на основните права за свободно движение в ЕС (RCB7-0016/2014, B7-0016/2014, B7-0023/2014, B7-0024/2014, B7-0025/2014, B7-0026/2014, B7-0027/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Гражданство на ЕС за продан (RCB7-0015/2014, B7-0015/2014, B7-0017/2014, B7-0028/2014, B7-0029/2014, B7-0030/2014, B7-0031/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Доклад за напредъка на Сърбия за 2013 г. (B7-0006/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Процес на европейска интеграция на Косово (B7-0004/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Доклад за напредъка на Исландия за 2012 г. и перспективите след изборите (B7-0005/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Положението в Южен Судан (RCB7-0018/2014, B7-0018/2014, B7-0019/2014, B7-0020/2014, B7-0021/2014, B7-0022/2014, B7-0032/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Стратегия на ЕС срещу бездомността (RCB7-0008/2014, B7-0008/2014, B7-0009/2014, B7-0010/2014, B7-0011/2014, B7-0012/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-16
четвъртък, 16 януари 2014 г.
html 
Програма за дейността на гръцкото председателство (разискване)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация