Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
График на месечните сесии на Парламента през 2015 г.
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Отмяна на Решение 2007/124/ЕО, Евратом на Съвета (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Русия (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Бъдеще на отношенията между ЕС и АСЕАН (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Тахографите и социалното законодателство, свързано с автомобилния транспорт (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Възлагане на договори за концесия (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Обществени поръчки (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Достъп на стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация