Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Географски указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Технологии за улавяне и съхранение на въглерод (A7-0430/2013 - Chris Davies)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Ефективни трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Финансово участие на служителите в приходите на дружествата (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Социална закрила за всички, включително за самостоятелно заетите лица (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Нов програмен период в рамките на политиката на сближаване (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Пластмасови отпадъци в околната среда (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Регионална марка за качество (A7-0456/2013 - Eric Andrieu)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация