Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
Разплащателни сметки (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
Изменение на някои директиви в областта на околната среда, селското стопанство, социалната политика и здравеопазването във връзка с промяна на статута на Майот (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
Европейски фонд за морско дело и рибарство (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
Действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
Изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот (A7-0425/2013 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за изменение на приложения І, II и ІV към Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции (B7-0547/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
Делегиран регламент (ЕС) № ... / ... на Комисията от 08.28.2013 г. относно съставяне на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции (B7-0546/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
Напредък при прилагането на националните стратегии за интеграция на ромското население (B7-0555/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация