Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Обяснение на вот
P7_CRE(2011)01-18
вторник, 18 януари 2011 г.
html 
A7-0361/2010
Обяснение на вот (2)
P7_CRE(2011)01-18
вторник, 18 януари 2011 г.
html 
A7-0375/2010
Обяснение на вот (3)
P7_CRE(2011)01-18
вторник, 18 януари 2011 г.
html 
A7-0376/2010
Правата на пациентите в областта на трансграничните здравни грижи (разискване)
P7_CRE(2011)01-18
вторник, 18 януари 2011 г.
html 
Последиците в Европейския съюз от инцидента със заразените с диоксин фуражи (разискване)
P7_CRE(2011)01-17
понеделник, 17 януари 2011 г.
html 
Споразумение за партньорство между Европейския съюз и Република Камерун относно прилагането на законодателството в областта на горите - Споразумение между ЕС и Демократична република Конго относно прилагане на законодателството в областта на горите - Споразумения за доброволно партньорство (FLEGT) (продължение на разискването)
P7_CRE(2011)01-17
понеделник, 17 януари 2011 г.
html 
Едноминутни изказвания (член 150)
P7_CRE(2011)01-17
понеделник, 17 януари 2011 г.
html 
Селското стопанство като сектор от стратегическо значение за продоволствената сигурност (кратко представяне)
P7_CRE(2011)01-17
понеделник, 17 януари 2011 г.
html 
Знак за европейско наследство (разискване)
P7_CRE(2010)12-16
четвъртък, 16 декември 2010 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)12-16
четвъртък, 16 декември 2010 г.
html 
A7-0311/2010
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Правна информация