Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Подготовка на заседанието на Европейския съвет (16-17 декември 2010 г.) - Създаване на постоянен механизъм за действия при кризи с цел запазване на финансовата стабилност на еврозоната (разискване)
P7_CRE(2010)12-15
сряда, 15 декември 2010 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)12-15
сряда, 15 декември 2010 г.
html 
A7-0369/2010
Обяснение на вот (2)
P7_CRE(2010)12-15
сряда, 15 декември 2010 г.
html 
RC-B7-0693/2010
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)12-14
вторник, 14 декември 2010 г.
html 
A7-0335/2010
Обяснение на вот (2)
P7_CRE(2010)12-14
вторник, 14 декември 2010 г.
html 
A7-0341/2010
Обяснение на вот (3)
P7_CRE(2010)12-14
вторник, 14 декември 2010 г.
html 
A7-0336/2010
Обяснение на вот (4)
P7_CRE(2010)12-14
вторник, 14 декември 2010 г.
html 
A7-0332/2010
Обяснение на вот (5)
P7_CRE(2010)12-14
вторник, 14 декември 2010 г.
html 
A7-0280/2010
Обяснение на вот (6)
P7_CRE(2010)12-14
вторник, 14 декември 2010 г.
html 
A7-0309/2010
Резултат от конференцията относно изменението на климата, проведена в Канкун (разискване)
P7_CRE(2010)12-14
вторник, 14 декември 2010 г.
html 
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Правна информация