Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)11-23
вторник, 23 ноември 2010 г.
html 
A7-0305/2010
Обяснение на вот (2)
P7_CRE(2010)11-23
вторник, 23 ноември 2010 г.
html 
A7-0292/2010
Обяснение на вот (3)
P7_CRE(2010)11-23
вторник, 23 ноември 2010 г.
html 
A7-0299/2010
Обяснение на вот (4)
P7_CRE(2010)11-23
вторник, 23 ноември 2010 г.
html 
A7-0296/2010
Обяснение на вот (5)
P7_CRE(2010)11-23
вторник, 23 ноември 2010 г.
html 
A7-0184/2010
Обяснение на вот (6)
P7_CRE(2010)11-23
вторник, 23 ноември 2010 г.
html 
A7-0315/2010
Представяне на работната програма на Комисията за 2011 г. (разискване)
P7_CRE(2010)11-23
вторник, 23 ноември 2010 г.
html 
Опростяване на ОСП (разискване)
P7_CRE(2010)11-23
вторник, 23 ноември 2010 г.
html 
Ред на работа:
P7_CRE(2010)11-22
понеделник, 22 ноември 2010 г.
html 
Дългосрочен план за запаса от хамсия в Бискайския залив и за риболова, насочен към този запас – Многогодишен план за западния запас от атлантически сафрид и за риболова, насочен към този запас – Забрана за селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството и ограничения за риболова на писия и калкан в Балтийско море, проливите Белти и протока Оресунд – Използване в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове (разискване)
P7_CRE(2010)11-22
понеделник, 22 ноември 2010 г.
html 
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Правна информация