Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Дългосрочен план за запаса от хамсия в Бискайския залив и за риболова, насочен към този запас – Многогодишен план за западния запас от атлантически сафрид и за риболова, насочен към този запас – Забрана за селективно изхвърляне с цел повишаване на качеството и ограничения за риболова на писия и калкан в Балтийско море, проливите Белти и протока Оресунд – Използване в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове (разискване)
P7_CRE(2010)11-22
понеделник, 22 ноември 2010 г.
html 
Кризата в животновъдния сектор в ЕС (разискване)
P7_CRE(2010)11-11
четвъртък, 11 ноември 2010 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)11-11
четвъртък, 11 ноември 2010 г.
html 
B7-0604/2010
Обяснение на вот (2)
P7_CRE(2010)11-11
четвъртък, 11 ноември 2010 г.
html 
RC-B7-0605/2010
Акт за единния пазар (разискване)
P7_CRE(2010)11-10
сряда, 10 ноември 2010 г.
html 
Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
P7_CRE(2010)11-10
сряда, 10 ноември 2010 г.
html 
Интегрирана морска политика (разискване)
P7_CRE-REV(2010)10-21
четвъртък, 21 октомври 2010 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2010)10-21
четвъртък, 21 октомври 2010 г.
html 
A7-0285/2010
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2010)10-21
четвъртък, 21 октомври 2010 г.
html 
A7-0273/2010
Обяснение на вот (3)
P7_CRE-REV(2010)10-21
четвъртък, 21 октомври 2010 г.
html 
B7-0572/2010
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Правна информация