Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Конвенция на МОТ относно достойния труд на домашните работници (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Споразумение между Европейския съюз и Република Армения за общите принципи на участие на Република Армения в програми на Съюза (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Споразумение между ЕС и Франция за прилагане по отношение на Общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Изменение на Решение 2002/546/ЕО относно удължаване на периода на неговото прилагане (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Координация на донорите от ЕС в областта на помощта за развитие (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Инструмент за стабилност (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Европейски инструмент за съседство (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Инструмент за предприсъединителна помощ (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация