Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Позиция на Парламента относно проектобюджета за 2011 г. във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели – Проект на коригиращ бюджет 3/2010: Раздел III – Комисия – съпътстващи мерки за търговията с банани (разискване)
P7_CRE(2010)10-19
вторник, 19 октомври 2010 г.
html 
Конвенция за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан - Схема за контрол и правоприлагане в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (разискване)
P7_CRE-PROV(2010)10-18
понеделник, 18 октомври 2010 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)10-07
четвъртък, 7 октомври 2010 г.
html 
A7-0259/2010
Обяснение на вот (2)
P7_CRE(2010)10-07
четвъртък, 7 октомври 2010 г.
html 
B7-0540/2010
Обяснение на вот (3)
P7_CRE(2010)10-07
четвъртък, 7 октомври 2010 г.
html 
B7-0536/2010
Обяснение на вот (4)
P7_CRE(2010)10-07
четвъртък, 7 октомври 2010 г.
html 
A7-0245/2010
Действия на ЕС в областта на проучванията на находищата на нефт на извличането на нефт в Европа (разискване)
P7_CRE(2010)10-06
сряда, 6 октомври 2010 г.
html 
Принос на биологичното разнообразие и екосистемите за постигането на Целите на хилядолетието за развитие – Конференция за биологичното разнообразие – Нагоя 2010 г. (разискване)
P7_CRE(2010)10-06
сряда, 6 октомври 2010 г.
html 
Здравните системи в страните от Африка на юг от Сахара и здравеопазването в световен мащаб (кратко представяне)
P7_CRE(2010)10-06
сряда, 6 октомври 2010 г.
html 
Заключения от заседанието на Европейския съвет (16 септември 2010 г.) (разискване)
P7_CRE(2010)09-22
сряда, 22 септември 2010 г.
html 
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Правна информация