Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура (разискване)
P7_CRE-REV(2010)06-17
четвъртък, 17 юни 2010 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2010)06-17
четвъртък, 17 юни 2010 г.
html 
RC-B7-0370/2010
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2010)06-17
четвъртък, 17 юни 2010 г.
html 
B7-0344/2010
Обяснение на вот (3)
P7_CRE-REV(2010)06-17
четвъртък, 17 юни 2010 г.
html 
RC-B7-0346/2010
Обяснение на вот (4)
P7_CRE-REV(2010)06-17
четвъртък, 17 юни 2010 г.
html 
A7-0150/2010
Подготовка на заседанието на Европейския съвет (17 юни 2010 г.) - Подготовка на срещата на високо равнище на Г-20 (26 и 27 юни) (разискване)
P7_CRE-REV(2010)06-16
сряда, 16 юни 2010 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2010)06-16
сряда, 16 юни 2010 г.
html 
A7-0109/2010
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)05-20
четвъртък, 20 май 2010 г.
html 
A7-0108/2010
Обяснение на вот (2)
P7_CRE(2010)05-20
четвъртък, 20 май 2010 г.
html 
A7-0129/2010
Резултат от срещата на високо равнище, състояла се на 7 май 2010 г., и заседанието на Съвета по икономически и парични въпроси (Екофин) — Уместността на политическо равнище на стратегията „ЕС 2020“ в контекста на настоящата финансова и икономическа криза — Последици на финансовата и икономическа криза за стратегията „ЕС 2020“ и нейното управление — Уместността на стратегията „ЕС 2020“ в контекста на настоящата финансова и икономическа криза (разискване)
P7_CRE(2010)05-19
сряда, 19 май 2010 г.
html 
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Правна информация