Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Система за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Правата на човека по света през 2012 г. и политиката на ЕС по въпроса (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Производство на мляко в планинските райони, необлагодетелстваните райони и най-отдалечените региони (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Издръжливост и намаляване на риска от бедствия в развиващите се държави (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Жените с увреждания (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация