Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Европейски план за действие в областта на търговията на дребно в полза на всички участници (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Конституционни проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз (разискване)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Общи тарифни преференции (ОСП +) (разискване)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Политика за екологосъобразна инфраструктура (разискване)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Механизъм за гражданска защита (разискване)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 година (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г. (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Автономни търговски преференции за Молдова (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мароко: протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Конвенцията на МОТ относно безопасността при използването на химикали на работното място (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация