Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Индустриална политика на ЕС за космическия сектор (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Изчисленията в облак (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Доклад за оценка във връзка с ОЕРЕС (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Обща политика в областта на рибарството (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Североизточна част на Атлантическия океан: риболов на дълбоководни запаси и риболов в международни води (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Механизъм за гражданска защита (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Договорите за кредити за жилищни имоти (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Вноса на ориз с произход от Бангладеш (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
График на търговете за квоти за емисии на парникови газове (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация