Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Установяване на критерии за случаите, когато оползотворената хартия престава да бъде отпадък съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Аспекти, свързани с равенството между половете, на европейската рамка за националните стратегии за интеграция на ромите (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Развитие и изграждане на държавните структури в Южен Судан (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Сексуално и репродуктивно здраве и права (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Доброволчеството и доброволческата дейност в Европа (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-10
вторник, 10 декември 2013 г.
html 
Обща политика в областта на рибарството - Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (разискване)
P7_CRE-REV(2013)12-09
понеделник, 9 декември 2013 г.
html 
Североизточна част на Атлантическия океан: риболов на дълбоководни запаси и риболов в международни води - Положението с риболова на скумрия в североизточната част на Атлантическия океан (разискване)
P7_CRE-REV(2013)12-09
понеделник, 9 декември 2013 г.
html 
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мароко: протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие (разискване)
P7_CRE-REV(2013)12-09
понеделник, 9 декември 2013 г.
html 
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мароко: протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2013)12-09
понеделник, 9 декември 2013 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация