Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мароко: протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие (разискване)
P7_CRE-REV(2013)12-09
понеделник, 9 декември 2013 г.
html 
Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)
P7_CRE-REV(2013)12-09
понеделник, 9 декември 2013 г.
html 
Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) (разискване)
P7_CRE-REV(2013)11-21
четвъртък, 21 ноември 2013 г.
html 
„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (A7-0427/2012 - Teresa Riera Madurell)
P7_CRE-REV(2013)11-21
четвъртък, 21 ноември 2013 г.
html 
Правила за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
четвъртък, 21 ноември 2013 г.
html 
Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (A7-0422/2012 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)11-21
четвъртък, 21 ноември 2013 г.
html 
Европейски институт за иновации и технологии (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts)
P7_CRE-REV(2013)11-21
четвъртък, 21 ноември 2013 г.
html 
Конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (2014—2020 г.) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)11-21
четвъртък, 21 ноември 2013 г.
html 
Специфична програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ (A7-0002/2013 - Maria Da Graça Carvalho)
P7_CRE-REV(2013)11-21
четвъртък, 21 ноември 2013 г.
html 
Европейската статистика (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2013)11-21
четвъртък, 21 ноември 2013 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация