Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Градинарството (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Прилагането на Единното европейско небе (преработен текст) - Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване (разискване)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Управление на единния пазар (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Изменение на член 136 от Правилника за дейността относно присъствието на членовете на ЕП на пленарни заседания (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020[nbsp ]г. (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация