Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Проект за общ бюджет на Европейския съюз - финансова 2014 година
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година - всички раздели (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Познания за морската среда 2020 г. (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Европейски фонд за морско дело и рибарство (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Конференция относно изменението на климата (B7-0482/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Европейска политика за съседство: полагане на усилия за засилено партньорство — позицията на ЕП относно докладите за осъществения напредък през 2012 г. (B7-0484/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Европейски семестър за координация на икономическите политики (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Миграционните потоци в Средиземно море, с особен акцент върху трагичните събития край Лампедуза (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Правна информация