Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Подвеждащи рекламни практики (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Европейски фонд за морско дело и рибарство (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Европейски фонд за морско дело и рибарство (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Конференция относно изменението на климата (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-21
понеделник, 21 октомври 2013 г.
html 
Прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-21
понеделник, 21 октомври 2013 г.
html 
Местните органи и гражданското общество (кратко представяне)
P7_CRE-REV(2013)10-21
понеделник, 21 октомври 2013 г.
html 
Участие на Йордания в програми на Съюза (A7-0305/2013 - Annemie Neyts-Uyttebroeck)
P7_CRE-REV(2013)10-10
четвъртък, 10 октомври 2013 г.
html 
Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR) (A7-0232/2013 - Jan Mulder)
P7_CRE-REV(2013)10-10
четвъртък, 10 октомври 2013 г.
html 
Преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий (A7-0131/2013 - Vladko Todorov Panayotov)
P7_CRE-REV(2013)10-10
четвъртък, 10 октомври 2013 г.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Правна информация