Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-10
четвъртък, 10 октомври 2013 г.
html 
Засилване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането в ЕС (B7-0433/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-10
четвъртък, 10 октомври 2013 г.
html 
Дискриминация, основана на кастовата система (B7-0434/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-10
четвъртък, 10 октомври 2013 г.
html 
Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2012 г. (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott)
P7_CRE-REV(2013)10-10
четвъртък, 10 октомври 2013 г.
html 
Признаване на професионалните квалификации и административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-09
сряда, 9 октомври 2013 г.
html 
Междуинституционално споразумение между Европейския парламент и ЕЦБ относно сътрудничеството по процедурите, свързани с единния надзорен механизъм (A7-0302/2013 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2013)10-09
сряда, 9 октомври 2013 г.
html 
Брой и числен състав на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комитети, делегациите в комисиите за парламентарно сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи
P7_CRE-REV(2013)10-09
сряда, 9 октомври 2013 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.: Европейски съвет и Съвет (A7-0310/2013 - Andrea Češková)
P7_CRE-REV(2013)10-09
сряда, 9 октомври 2013 г.
html 
Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2013)10-09
сряда, 9 октомври 2013 г.
html 
Плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за индивидуално използване (A7-0213/2012 - Malcolm Harbour)
P7_CRE-REV(2013)10-09
сряда, 9 октомври 2013 г.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Правна информация