Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всеобхватна стратегия на ЕС в областта на рибарството по отношение на Тихоокеанския регион (A7-0297/2013 - Carmen Fraga Estévez)
P7_CRE-REV(2013)10-08
вторник, 8 октомври 2013 г.
html 
Ограниченията за риболова и териториалните води в Средиземно и Черно море - разрешаване на конфликтите (A7-0288/2013 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-REV(2013)10-08
вторник, 8 октомври 2013 г.
html 
Технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-08
вторник, 8 октомври 2013 г.
html 
Технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2013)10-08
вторник, 8 октомври 2013 г.
html 
Европейският пазар на въглеродни емисии през 2012 г. (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-07
понеделник, 7 октомври 2013 г.
html 
Протокол между ЕС и Мавритания относно възможностите за риболов и финансовото участие (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-07
понеделник, 7 октомври 2013 г.
html 
Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
P7_CRE-REV(2013)10-07
понеделник, 7 октомври 2013 г.
html 
Корупцията в публичния и частния сектор: отражението върху правата на човека в трети държави (кратко представяне)
P7_CRE-REV(2013)10-07
понеделник, 7 октомври 2013 г.
html 
Бюджетни ограничения за регионалните и местните органи по отношение на структурните фондове на ЕС (кратко представяне)
P7_CRE-REV(2013)10-07
понеделник, 7 октомври 2013 г.
html 
Изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Правна информация