Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Имуществени последици на регистрираните партньорства (A7-0254/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Европейска стратегия за транспортни технологии с оглед на бъдещата устойчива мобилност в Европа (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Право на достъп до адвокат в рамките на наказателните производства и право на общуване след ареста (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Договорите за кредити за жилищни имоти (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Стратегия за риболова в Адриатическо и Йонийско море (A7-0234/2013 - Guido Milana)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
По-ефикасни и икономически целесъобразни услуги за устен превод в Европейския парламент (A7-0233/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Хазартните игри по интернет на вътрешния пазар (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Правна информация