Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Биоциди (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Растителна селекция (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози - Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия - Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз - Единно европейско железопътно пространство - Безопасност на железопътния транспорт - Оперативна съвместимост на железопътната система (продължение на разискването)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози - Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия - Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз - Единно европейско железопътно пространство - Безопасност на железопътния транспорт - Оперативна съвместимост на железопътната система (продължение на разискването) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Ред на работа
P7_CRE-REV(2014)02-24
понеделник, 24 февруари 2014 г.
html 
Целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020[nbsp ]г. (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-24
понеделник, 24 февруари 2014 г.
html 
Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-24
понеделник, 24 февруари 2014 г.
html 
Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-24
понеделник, 24 февруари 2014 г.
html 
Обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-06
четвъртък, 6 февруари 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация