Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Преглед на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Колесни превозни средства (изменение на Решение 97/836/ЕО („Ревизирано споразумение от 1958 година“)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Колесни пътни превозни средства (изменение на Решение 2000/125/ЕО на Съвета („Паралелно споразумение“)) (A7-0194/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/000 TA 2013 — техническа помощ по инициатива на Комисията (A7-0243/2013 - Alda Sousa)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Законови, подзаконови и административни разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
График на търговете за квоти за емисии на парникови газове (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Сериозни трансгранични здравни заплахи (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки (A7-0230/2013 - Anni Podimata)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Въвеждане на еврото от Латвия на 1 януари 2014 г. (A7-0237/2013 - Burkhard Balz)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Правна информация