Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Безопасността по пътищата (B7-0318/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (A7-0229/2013 - Rui Tavares)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Скорошни наводнения в Европа (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Реформиране на структурата на банковия сектор в ЕС (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Защита на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите (A7-0197/2013 - Derek Vaughan)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Интегрирана рамка за вътрешен контрол (A7-0189/2013 - Andrea Češková)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Практически условия за организирането на европейските избори през 2014 г. (разискване)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Заключения от заседанието на Европейския съвет (27 и 28 юни 2013 г.) (разискване)
P7_CRE-REV(2013)07-02
вторник, 2 юли 2013 г.
html 
Заключения от заседанието на Европейския съвет (27 и 28 юни 2013 г.) (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2013)07-02
вторник, 2 юли 2013 г.
html 
Преглед на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (разискване)
P7_CRE-REV(2013)07-02
вторник, 2 юли 2013 г.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Правна информация