Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Протокол между Европейския съюз и Република Габон за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство (A7-0049/2014 - João Ferreira) (гласуване)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел сезонна работа (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Внос на атлантически едроок тон (Thunnus obesus) (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Протокол между Европейския съюз и Република Габон за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство (A7-0049/2014 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Застраховане срещу природни и причинени от човека бедствия (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за сътрудничество при прилагането на законодателството в областта на конкуренцията (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Споразумения на ЕС за сътрудничество във връзка с прилагането на политиката в областта на конкуренцията — перспективи (B7-0088/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Договор за търговията с оръжие (B7-0075/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
Спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
P7_CRE-REV(2014)02-05
сряда, 5 февруари 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация