Разисквания
1 864 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Споразумение от Кейп Таун от 2012 г. относно прилагането на разпоредбите от протокола от 1993 г. във връзка с Международната конвенция от Торемолинос от 1977 г. за сигурността на риболовните кораби (A7-0040/2014 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
29-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.) (A7-0055/2014 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз (A7-0017/2014 - Bernhard Rapkay)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата при музикалните произведения за онлайн потребление (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Сметна палата (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност (A7-0009/2014 - Ulrike Lunacek)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики (A7-0474/2013 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Последици на местно и регионално равнище от развитието на интелигентните мрежи (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация