Rozpravy
1 864 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2015
P7_CRE-REV(2014)01-15
Středa 15. ledna 2014
html 
Zrušení rozhodnutí Rady 2007/124/ES, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Středa 15. ledna 2014
html 
Obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Středa 15. ledna 2014
html 
Nominální hodnoty a technické specifikace euromincí určených pro peněžní oběh (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Středa 15. ledna 2014
html 
Budoucnost vztahů mezi EU a ASEAN (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Středa 15. ledna 2014
html 
Tachografy a předpisy v sociální oblasti týkající se silniční dopravy (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Středa 15. ledna 2014
html 
Udělování koncesí (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Středa 15. ledna 2014
html 
Veřejné zakázky (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Středa 15. ledna 2014
html 
Zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Středa 15. ledna 2014
html 
Přístup zboží a služeb na trhy s veřejnými zakázkami (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Středa 15. ledna 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění