Rozpravy
1 864 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Udělování koncesí - Veřejné zakázky - Zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Úterý 14. ledna 2014
html 
Med (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Úterý 14. ledna 2014
html 
Potírání trestné činnosti poškozující divokou přírodu (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Pondělí 13. ledna 2014
html 
Potravinová krize, podvody v potravinovém řetězci a jejich potírání (krátké přednesení)
P7_CRE-REV(2014)01-13
Pondělí 13. ledna 2014
html 
Změna některých nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii (A7-0425/2013 - João Ferreira) (hlasování)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Čtvrtek 12. prosince 2013
html 
Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Čtvrtek 12. prosince 2013
html 
Změna některých směrnic, pokud jde o nejvzdálenější francouzské regiony, a zejména Mayotte (A7-0405/2013 - David Casa)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Čtvrtek 12. prosince 2013
html 
Změna směrnice Rady 2010/18/EU z důvodu změny statusu Mayotte (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Čtvrtek 12. prosince 2013
html 
Ekologické inovace – zaměstnanost a růst díky politice životního prostředí (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Čtvrtek 12. prosince 2013
html 
Změna některých nařízení týkajících se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Čtvrtek 12. prosince 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění