Rozpravy
1 864 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Změna některých nařízení týkajících se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Čtvrtek 12. prosince 2013
html 
Platební účty (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Čtvrtek 12. prosince 2013
html 
Územní plánování námořních prostor a integrovaná správa pobřeží (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Čtvrtek 12. prosince 2013
html 
Změna některých směrnic v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Čtvrtek 12. prosince 2013
html 
Evropský námořní a rybářský fond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Čtvrtek 12. prosince 2013
html 
Akce Unie na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2020 až 2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Čtvrtek 12. prosince 2013
html 
Změna některých nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii (A7-0425/2013 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Čtvrtek 12. prosince 2013
html 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se mění přílohy I, II a IV nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (B7-0547/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Čtvrtek 12. prosince 2013
html 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.. ze dne 28. srpna 2013, kterým se stanoví příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (B7-0546/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Čtvrtek 12. prosince 2013
html 
Pokrok v provádění vnitrostátních strategií integrace Romů (B7-0555/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Čtvrtek 12. prosince 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právní upozornění