Rozpravy
1 864 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Ferreira João"  
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 pozměněném Radou – všechny oddíly – Návrh opravného rozpočtu č. 3/2010: oddíl III - Komise - BAM (doprovodná opatření týkající se banánů) (rozprava)
P7_CRE(2010)10-19
Úterý 19. října 2010
html 
Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku – Systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (rozprava)
P7_CRE(2010)10-18
Pondělí 18. října 2010
html 
Vysvětlení hlasování
P7_CRE(2010)10-07
Čtvrtek 7. října 2010
html 
A7-0259/2010
Vysvětlení hlasování (2)
P7_CRE(2010)10-07
Čtvrtek 7. října 2010
html 
B7-0540/2010
Vysvětlení hlasování (3)
P7_CRE(2010)10-07
Čtvrtek 7. října 2010
html 
B7-0536/2010
Vysvětlení hlasování (4)
P7_CRE(2010)10-07
Čtvrtek 7. října 2010
html 
A7-0245/2010
Opatření EU v oblasti těžby ropy a průzkumu ložisek ropy v Evropě (rozprava)
P7_CRE(2010)10-06
Středa 6. října 2010
html 
Příspěvek biologické rozmanitosti a ekosystémů k dosažení rozvojových cílů tisíciletí – Konference o biologické rozmanitosti – Nagoja 2010 (rozprava)
P7_CRE(2010)10-06
Středa 6. října 2010
html 
Systémy zdravotní péče v subsaharské Africe a celosvětové zdraví (krátké přednesení)
P7_CRE(2010)10-06
Středa 6. října 2010
html 
Závěry zasedání Evropské rady (16. září 2010) (rozprava)
P7_CRE(2010)09-22
Středa 22. září 2010
html 
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Právní upozornění