Rozpravy
1 864 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Evropský akční plán pro obchod, jenž je přínosem pro všechny zúčastněné strany (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Středa 11. prosince 2013
html 
Ústavní problémy víceúrovňové správy v Evropské unii (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Středa 11. prosince 2013
html 
Všeobecné celní preference (GSP +) (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Středa 11. prosince 2013
html 
Politika na podporu zelené infrastruktury (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Středa 11. prosince 2013
html 
Mechanismus civilní ochrany (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Program Spravedlnost na období 2014–2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Program Práva a občanství na období 2014–2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Dohoda EU-Maroko o partnerství v odvětví rybolovu: protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
Úmluva MOP o bezpečnosti při používání chemických látek při práci (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Úterý 10. prosince 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právní upozornění