Rozpravy
1 864 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Spojenými státy (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilní průmysl (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Produkce rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Dohoda o stabilizaci a přidružení ES-Srbsko (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Genetické zdroje (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Elektronická fakturace při zadávání veřejných zakázek (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2012 (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Rovnost žen a mužů v roce 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2011–2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Úterý 11. března 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění