Rozpravy
1 864 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Dohoda EU-Maroko o partnerství v odvětví rybolovu: protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Pondělí 9. prosince 2013
html 
Jednominutové projevy (článek 150 jednacího řádu)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Pondělí 9. prosince 2013
html 
Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Čtvrtek 21. listopadu 2013
html 
Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) (A7-0427/2012 - Teresa Riera Madurell)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Čtvrtek 21. listopadu 2013
html 
Pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Čtvrtek 21. listopadu 2013
html 
Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu (A7-0422/2012 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Čtvrtek 21. listopadu 2013
html 
Evropský inovační a technologický institut (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Čtvrtek 21. listopadu 2013
html 
Konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Čtvrtek 21. listopadu 2013
html 
Zvláštní program k provedení Horizontu 2020 (A7-0002/2013 - Maria Da Graça Carvalho)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Čtvrtek 21. listopadu 2013
html 
Evropská statistika (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Čtvrtek 21. listopadu 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právní upozornění