Rozpravy
1 864 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Financování, řízení a sledování SZP - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - Společná organizace trhů se zemědělskými produkty - Přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci SZP - Přechodná ustanovení pro podporu rozvoje venkova (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Společná ustanovení ohledně evropských fondů (A7-0274/2013 - Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl) (hlasování)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Rozpočtový proces na rok společné znění
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Mobilizace prostředků z nástroje pružnosti – financování programů strukturálních fondů pro Kypr (A7-0388/2013 - Jean-Luc Dehaene)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 9/2013: Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU pro Rumunsko (sucho a lesní požáry v roce 2012) a pro Německo, Rakousko a Českou republiku (záplavy v květnu a červnu roku 2013) (A7-0390/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU – sucho a lesní požáry v Rumunsku a povodně v Německu, Rakousku a České republice (A7-0369/2013 - José Manuel Fernandes)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti pro doplnění financování souhrnného rozpočtu EU na rok 2013 pro financování Evropského sociálního fondu za účelem zvýšení příspěvků Francii, Itálii a Španělsku (A7-0370/2013 - Reimer Böge)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Evropské systémy družicové navigace (A7-0321/2013 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Makrofinanční pomoc Jordánsku (A7-0335/2013 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Dohoda EU-Rusko o prekursorech drog (A7-0342/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právní upozornění