Rozpravy
1 864 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sdělení klíčových informací týkající se investičních produktů (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (A7-0361/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Společná organizace trhů se zemědělskými produkty (A7-0366/2013 - Michel Dantin)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci SZP (A7-0362/2013 - Luis Manuel Capoulas Santos)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Přechodná ustanovení pro podporu rozvoje venkova (A7-0326/2013 - Albert Deß)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy (A7-0312/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy (A7-0381/2013 - Jan Olbrycht)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Umístění sídel orgánů Evropské unie (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2013)11-20
Středa 20. listopadu 2013
html 
Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 - Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 - Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právní upozornění