Rozpravy
1 864 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Transevropská dopravní síť (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Zemědělská statistika a statistika rybolovu (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Ochrana a využívání vodních toků přesahujících hranice státu a mezinárodních jezer (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Doplňkový výzkumný program pro projekt ITER (2014–2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Programy pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Bulharsku, Litvě a na Slovensku z provozu (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Společná ustanovení ohledně evropských fondů – Evropský sociální fond – Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Investice pro růst a zaměstnanost“ – Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Evropská územní spolupráce“ – Fond soudržnosti – Evropské seskupení pro územní spolupráci (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Nástroj pro propojení Evropy - Transevropská dopravní síť (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Pondělí 18. listopadu 2013
html 
Dohoda o vládních zakázkách (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Pondělí 18. listopadu 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právní upozornění