Rozpravy
1 864 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Údajný převoz a nezákonné zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-10
Čtvrtek 10. října 2013
html 
Posílení přeshraniční spolupráce při prosazování práva v EU (B7-0433/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-10
Čtvrtek 10. října 2013
html 
Diskriminace na základě příslušnosti ke kastě (B7-0434/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-10
Čtvrtek 10. října 2013
html 
Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru v roce 2012 (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott)
P7_CRE-REV(2013)10-10
Čtvrtek 10. října 2013
html 
Uznávání odborných kvalifikací a správní spolupráce prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Středa 9. října 2013
html 
Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem a ECB o vzájemné spolupráci při postupech spojených s jednotným mechanismem dohledu (A7-0302/2013 - Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Středa 9. října 2013
html 
Počet a početní složení meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených parlamentních výborech, delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a mnohostranných parlamentních shromážděních
P7_CRE-REV(2013)10-09
Středa 9. října 2013
html 
Absolutorium za rok 2011: Evropská rada a Rada (A7-0310/2013 - Andrea Češková)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Středa 9. října 2013
html 
Posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Středa 9. října 2013
html 
Rekreační plavidla a vodní skútry (A7-0213/2012 - Malcolm Harbour)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Středa 9. října 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Právní upozornění