Rozpravy
1 864 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Protokol mezi EU a Gabonem, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu (A7-0049/2014 - João Ferreira) (hlasování)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání (A7-0428/2013 - Claude Moraes)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Dovoz atlantického tuňáka velkookého (A7-0475/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Protokol mezi EU a Gabonem, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu (A7-0049/2014 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Pojištění pro případ přírodních a člověkem způsobených katastrof (A7-0005/2014 - Sampo Terho)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o spolupráci při uplatňování jejich právních předpisů o hospodářské soutěži (A7-0060/2014 - George Sabin Cutaş)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Dohody EU o spolupráci v oblasti prosazování politiky hospodářské soutěže – další postup (B7-0088/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Smlouva o obchodu se zbraněmi (B7-0075/2014)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU (A7-0053/2014 - Christofer Fjellner)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
Dodržování pravidel společné rybářské politiky (A7-0468/2013 - Isabelle Thomas)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Středa 5. února 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění