Forhandlinger
1.864 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
Betalingskonti (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
Ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
EU-initiativ vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
Ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen (A7-0425/2013 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I, II og IV til Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (B7-0547/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. .../... af 28. august 2013 om affattelse af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (B7-0546/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
Gennemførelsen af de nationale strategier for romaer (B7-0555/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisk meddelelse