Forhandlinger
1.864 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Udfaldet af topmødet i Vilnius og fremtiden for det østlige partnerskab, navnlig hvad angår Ukraine (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
Statusrapport for Albanien 2013 (B7-0556/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (19.-20. december 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
Konstitutionelle problemer i forbindelse med forvaltning på flere niveauer i Den Europæiske Union (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
Europa-Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
Politik for grøn infrastruktur (B7-0549/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
Den Europæiske Centralsbanks årsberetning 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
Opfordring til et måleligt og bindende engagement mod skatteunddragelse og skatteundgåelse i EU (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdag den 12. december 2013
html 
Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
Ændring af forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisk meddelelse