Forhandlinger
1.864 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
En europæisk handlingsplan for detailhandelen til gavn for alle aktører (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
Konstitutionelle problemer i forbindelse med forvaltning på flere niveauer i Den Europæiske Union (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
Generelle toldpræferencer (GSP+) (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
Politik for grøn infrastruktur (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
EU-civilbeskyttelsesordning (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tirsdag den 10. december 2013
html 
Programmet for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tirsdag den 10. december 2013
html 
Programmet for rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tirsdag den 10. december 2013
html 
Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tirsdag den 10. december 2013
html 
Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Marokko: protokollen om fastsættelse af fiskerimuligheder og finansielle modydelser (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tirsdag den 10. december 2013
html 
Den Internationale Arbejdsorganisations 1990-konvention vedrørende sikkerhed i forbindelse med anvendelse af kemikalier på arbejdspladsen (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tirsdag den 10. december 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisk meddelelse