Forhandlinger
1.864 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EF og USA (A7-0126/2014 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer (A7-0061/2014 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen - ansøgning EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana - tekstiler, Spanien (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale) (A7-0112/2014 - Sergio Paolo Francesco Silvestris)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Stabiliserings- og associeringsaftalen (A7-0116/2014 - Iuliu Winkler)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Adgang til genetiske ressourcer (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb (A7-0004/2014 - Birgit Collin-Langen)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - Årsberetning 2012 (A7-0137/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Ligestilling mellem mænd og kvinder i EU – 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Aktindsigt for 2011-2013 (A7-0148/2014 - Sophia in 't Veld)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse