Forhandlinger
1.864 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Marokko: protokollen om fastsættelse af fiskerimuligheder og finansielle modydelser (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Mandag den 9. december 2013
html 
Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)
P7_CRE-REV(2013)12-09
Mandag den 9. december 2013
html 
Program for miljø- og klimaindsatsen (Life) (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdag den 21. november 2013
html 
Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (A7-0427/2012 - Teresa Riera Madurell)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdag den 21. november 2013
html 
Reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdag den 21. november 2013
html 
Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (A7-0422/2012 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdag den 21. november 2013
html 
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdag den 21. november 2013
html 
Program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdag den 21. november 2013
html 
Særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 (A7-0002/2013 - Maria Da Graça Carvalho)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdag den 21. november 2013
html 
Europæiske statistikker (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdag den 21. november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisk meddelelse