Forhandlinger
1.864 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Ferreira João"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Det transeuropæiske transportnet (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
Landbrugs- og fiskeristatistik (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
Beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og internationale søer (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
Supplerende forskningsprogram for ITER-projektet (2014-2018) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
Forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab (2014-2018), som komplementerer Horisont 2020 (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
Instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
Programmer for bistand til nuklear nedlukning i Bulgarien, Litauen og Slovakiet (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
Fælles bestemmelser for europæiske fonde og ophævelse af forordning (EF) nr. 1083/2006 - Den Europæiske Socialfond - Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og målet om investeringer i vækst og beskæftigelse - Støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde - Samhørighedsfonden - oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
Connecting Europe-faciliteten - Det transeuropæiske transportnet (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Mandag den 18. november 2013
html 
Ændring af aftalen om offentlige indkøb (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Mandag den 18. november 2013
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisk meddelelse