Forhandlinger
1.864 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget - regnskabsåret 2014ЍЍ
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdag den 24. oktober 2013
html 
Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 – alle sektioner (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdag den 24. oktober 2013
html 
Viden om havene 2020 (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdag den 24. oktober 2013
html 
Anvendelse og håndhævelse af internationale handelsregler (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdag den 24. oktober 2013
html 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdag den 24. oktober 2013
html 
Klimakonference (B7-0482/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdag den 24. oktober 2013
html 
Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdag den 24. oktober 2013
html 
Den europæiske naboskabspolitik: på vej mod et stærkere partnerskab – EP's holdning til statusrapporterne fra 2012 (B7-0484/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdag den 24. oktober 2013
html 
Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdag den 24. oktober 2013
html 
Flygtningestrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdag den 24. oktober 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridisk meddelelse