Forhandlinger
1.864 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/025IT/Lombardia - Italien (A7-0294/2013 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tirsdag den 8. oktober 2013
html 
Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili - Italien (A7-0292/2013 - Dominique Riquet)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tirsdag den 8. oktober 2013
html 
Korruption i den offentlige og den private sektor: indvirkning på menneskerettighederne i tredjelande (A7-0250/2013 - Ana Gomes)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tirsdag den 8. oktober 2013
html 
Politisk planlægning og langsigtede tendenser: budgetmæssige konsekvenser for kapacitetsopbygning (A7-0265/2013 - James Elles)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tirsdag den 8. oktober 2013
html 
Forbedring af international privatret: kompetenceregler på beskæftigelsesområdet (A7-0291/2013 - Evelyn Regner)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tirsdag den 8. oktober 2013
html 
Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tirsdag den 8. oktober 2013
html 
Fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tirsdag den 8. oktober 2013
html 
Protokol mellem EU og Mauretanien om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter (A7-0184/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tirsdag den 8. oktober 2013
html 
Kønsdrab: de manglende kvinder? (A7-0245/2013 - Antigoni Papadopoulou)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tirsdag den 8. oktober 2013
html 
Effekter på EU-strukturfondenes udgifter i medlemsstaterne af de budgetmæssige begrænsninger hos regionale og lokale myndigheder (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tirsdag den 8. oktober 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridisk meddelelse