Forhandlinger
1.864 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Ferreira João"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
En omfattende EU-fiskeristrategi for Stillehavsområdet (A7-0297/2013 - Carmen Fraga Estévez)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tirsdag den 8. oktober 2013
html 
Fiskerirestriktioner og territorialfarvande i Middelhavet og Sortehavet – metoder til konfliktløsning (A7-0288/2013 - Nikolaos Salavrakos)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tirsdag den 8. oktober 2013
html 
Tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tirsdag den 8. oktober 2013
html 
Tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer (forhandling) (2)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tirsdag den 8. oktober 2013
html 
Det europæiske CO2-marked i 2012 (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Mandag den 7. oktober 2013
html 
Protokol mellem EU og Mauretanien om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Mandag den 7. oktober 2013
html 
Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
P7_CRE-REV(2013)10-07
Mandag den 7. oktober 2013
html 
Korruption i den offentlige og den private sektor: indvirkning på menneskerettighederne i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Mandag den 7. oktober 2013
html 
Effekter på EU-strukturfondenes udgifter i medlemsstaterne af de budgetmæssige begrænsninger hos regionale og lokale myndigheder (kortfattet forelæggelse)
P7_CRE-REV(2013)10-07
Mandag den 7. oktober 2013
html 
Ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Tirsdag den 10. september 2013
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Juridisk meddelelse