Forhandlinger
1.864 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tirsdag den 25. februar 2014
html 
Biocidholdige produkter (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tirsdag den 25. februar 2014
html 
Planteforædling (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tirsdag den 25. februar 2014
html 
De nationale markeder for personbefordring med jernbane - Normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber - Den Europæiske Unions Jernbaneagentur - Et fælles europæisk jernbaneområde - Jernbanesikkerhed - Interoperabilitet i jernbanesystemet (fortsat forhandling)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tirsdag den 25. februar 2014
html 
De nationale markeder for personbefordring med jernbane - Normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber - Den Europæiske Unions Jernbaneagentur - Et fælles europæisk jernbaneområde - Jernbanesikkerhed - Interoperabilitet i jernbanesystemet (fortsat forhandling) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tirsdag den 25. februar 2014
html 
Arbejdsplan
P7_CRE-REV(2014)02-24
Mandag den 24. februar 2014
html 
Betingelser for at nå 2020-målet om at reducere nye personbilers CO2-emissioner (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Mandag den 24. februar 2014
html 
Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet erhvervsuddannelse, volontørtjeneste samt au pair-ophold (omarbejdning) (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Mandag den 24. februar 2014
html 
Oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand - EU Aid Volunteers (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Mandag den 24. februar 2014
html 
Kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdag den 6. februar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse